Сојузите што завршиле на првите 10 места во крајното рангирање ќе добијат ваучери за привремени дијаманти, валидни 30 дена, како што следува:

1-во место - 6 800 000 Дијаманти
2-ро место - 4 250 000 Дијаманти
3-то место - 3 400 000 Дијаманти
4-то место - 2 550 000 Дијаманти
5-то место - 2 040 000 Дијаманти
 
6-то место - 1 700 000 Дијаманти
7-мо место - 1 190 000 Дијаманти
8-мо место - 1 190 000 Дијаманти
9-то место - 1 190 000 Дијаманти
10-то место - 1 190 000 Дијаманти
Зимски шампион

Зимски шампион


Победниците во Зимските игри ќе имаат чест да го поседуваат овој златен медал во своите профили во сите светови.
Златен орден

Златен орден


Играчите од сојузите што успеале да земат минимум едно прво место во некоја дисциплина, но нивниот сојуз не се рангирал во крајните топ 3, ќе го добијат овој златен орден на своите профили во сите светови.
Вицешампион во Зимски игри

Вицешампион во Зимски игри


Членовите на сојузот што завршил на 2-ро место во Зимските игри, ќе ја имаат честа да го поседуваат овој сребрен медал во своите профили во сите светови.
Сребрен орден

Сребрен орден


Играчите од сојузите што успеале да земат минимум едно второ место во некоја дисциплина, но нивниот сојуз не се рангирал во крајните топ 3, ќе го добијат овој сребрен орден на своите профили во сите светови.
Бронзен медалист во Зимски игри

Бронзен медалист во Зимски игри


Членовите на сојузот што завршил на 3-то место во Зимските игри, ќе ја имаат честа да го поседуваат овој бронзен медал во своите профили во сите светови.
Бронзен орден

Бронзен орден


Играчите од сојузите што успеале да земат минимум едно трето место во некоја дисциплина, но нивниот сојуз не се рангирал во крајните топ 3, ќе го добијат овој бронзен орден на своите профили во сите светови.
Специјален медал за Зимски игри

Специјален медал за Зимски игри


Членовите на сојузите, рангирани во финалните топ 10 и кои не добиле други медали или ордени, ќе го добијат овој медал.
Ексклузивен медал за Зимски игри

Ексклузивен медал за Зимски игри


Сите членови на тимовите рангирани во топ 50 ќе бидат наградени со овој медал, независно дали веќе имаат други медали или не.