Започнуваат Зимски игри 2023!

Спремни ли сте да ја започнеме зимската сезона на 2023 со стил?

Во таков случај сте добредојдени на следниот турнир во календарот - Зимските игри!

Време е за тотална војна на снегот!