Зимни игри 2022- Старт на 28.01.2022 в 15:00 часа сървърно време [GMT +2]
- Входна такса – БЕЗПЛАТНА
- Продължителност - 30 дни

Общи условия- Допускат се регистрации само на акаунти над 20-о ниво. Това не важи за акаунти от версия 5, където няма нива. Условието за акаунти от версия 5 е те да са на повече от 500 точки и да са регистрирани преди повече от 1 седмица. Не се допуска участието на служители на Imperia Online.

Игрови правила на турнира- Скорост на развитие на империите - Мега Блиц (х10).
- Всички играчи започват с по 1 милион от всеки ресурс.
- Скорост на движение на личните армии - х4.
- Скорост на движение на съюзните армии – х1.
- Съюзите, участващи в игрите, ще се състезават в 12 различни дисциплини, които покриват различни аспекти на играта.
- Дисциплините ще са с продължителност от 1 до 4 дни.
- Дисциплините няма да бъдат предварително известни и ще бъдат обявявани преди началото на всяка.
- През първите 3 дни на света няма да има активна дисциплина.
- Съюзите ще бъдат съставени от до 30 играчи.
- През първите 3 дни на света може свободно да се влиза и излиза от съюз. След този период и при започването на дисциплините, съюзите се заключват за промени в състава и няма да може да се гони, излиза, влиза или кани.
Ако след 3-тия ден има играчи без съюз, то те ще бъдат блокирани и няма да могат да продължат участието си в турнира.
- Лимитът на разположена в съюзно владение армия е увеличен на 500 милиона войника.
- Нивото на варварска заплаха ще се увеличава 10 пъти по-бързо от обикновено.
- Всеки варварски стан ще може да праща атаки срещу играчи, разположени на максимум 360 разстояние, вместо на 70.
- За всеки победен варварски стан играчът ще получи 25% увеличение на силата на варварските атаки.
- Увеличаваща се сила на Варварските станове - всеки победен Варварски стан от играча, ще увеличава армията на следващия атакуван Варварски стан с определен процент. Увеличението е специфично за атакуващия играч и няма да се отразява в армията, която други играчи ще виждат в стана. Модификаторът за увеличение на Варварската армия в становете се връща до първоначалната си стойност в началото на всеки ден.
- Броят атаки, които всеки играч може да изпраща към варварски станове, e ограничен до 30 атаки на ден. Това също така означава, че максималната очаквана сила на варварска атака, която може да бъде достигната, е 350%. Броят атаки към варварски станове няма да бъде ограничен в случай на дисциплини като Руническа изработка и Най-много събран ресурс от Независими градове, при което и максималната очаквана сила на варварска атака, която може да бъде достигната, е ограничена на 500%.
- Ако атакуваща варварска армия победи в Крепостна обсада, всички сгради на играча във владението падат с 1 ниво и точковия им еквивалент се вади от общите нетни точки на играча. Ако сграда е в процес на строеж, то нивото, което се строи, се спира и нетните точки се изваждат. Нивата на къщите не могат да паднат под 5 в столицата и под 1 в останалите провинции. Ако крепост 8 в неразрушима колония бъде унищожена от варварин, то колонията отново ще стане разрушима.
- Варварските армии нямат капацитет на товароносимост и разграбват всички ресурси при спечелена крепостна обсада.
- Новият модул Имперска Висша Военна академия ще внесе масивна военна реформа в турнирните битки. В него имате възможност за профилиране на единиците си, като надграждате базовите им показатели или чрез добавяне на нови специфични умения.
- Профилирането на всеки от 4-те основни типа единици (копиеносци, стрелци, мечоносци и конница) се разпределя в 10 нива, които влияят едновременно на 3-те класа (леки, тежки и елитни). В 8 от тези 10 нива ще имате възможност за подобрение на базов показател на дадена единица, като избирате между атака, жизнени точки и издръжка на армията. Важно е да акцентираме, че се променя базовата стойност на показателя и върху нея в последствие оказват влияние всички други различни видове модификатори, напр. проучвания, терен, велики хора и т.н. В останалите 2 нива ще имате възможност да подобрите съществуващо специално умение на избрания тип единица и да й добавите чисто ново умение, характерно за различен тип единица.
- Може да профилирате повече от един тип единица, но нивата за всяка следваща започната единица са значително по-скъпи в сравнение с предходната. Цената е в 1 вид ресурс, който се сменя за всяко следващо ниво. Профилирането не е мигновено и има технологично време преди да получите възможност за избор на подобрен показател или умение. Изборът не е окончателен и може да бъде променен по всяко време.
- Издръжката на армията ще варира в зависимост от процента, който тя съставлява от нетните точки на играча.
- Играчите ще могат да избират управления за империите си.
- Играчите ще могат да пращат всички видове ресурси на съюзниците си.
- Играчите ще могат да пращат подкрепления на съюзниците си.
- Разликите в падането на морала по време на битка се увеличават от диапазон 1-7 точки на рунд до диапазон 2-8 точки на рунд.
- Заключващите атаки ще работят при нови параметри. Нетната стойност на атакуващата армия трябва да е поне 20% от нетната стойност на защитника. Заключването ще се осъществява само в последните 10 минути преди удара, вместо през целия период, в който атаката е видима.
- По време на Игрите всички участници ще печелят двойно повече опит за акаунтите си в състезателния свят.
- Без турнири.
- Без ваканционен мод.
- Съюзният Премиум ще може да бъде активиран срещу еднократно плащане и ще е валиден до края на турнира. Максималният ефект на Съюзния Премиум ще се достига при само 30 абоната, вместо при 50.

Класиране- В края на всяка дисциплина 10те най-високо класирали се съюзи ще получават точки - за 1-во място - 75 точки, за 2-ро - 45 точки, за 3-то място - 15 точки, за 4-о място - 7 точки, за 5-о място - 6 точки, за 6-о място - 5 точки, за 7-о място - 4 точки, за 8-о място - 3 точки, за 9-о място - 2 точки, за 10-о място - 1 точка.
- Ако 2 или повече съюзи имат еднакъв резултат в края на дисциплината, класирането ще се определя според правило за тайбрек, което ще бъде обявено преди началото на всяка дисциплина.
- Победител в Зимните игри ще бъде съюзът, събрал най-много точки от всички дисциплини.
- Ако по-малко от 10 съюза успеят да отбележат точки от дисциплини, то съюзи без точки също ще бъдат класирани във финалната десетка според следното правило: кой съюз има по-нисък резултат при пресмятане на средната стойност на всичките му класирания в отделните дисциплини, разделена на броя дисциплини, в които е участвал.
- Следните тайбрек правила ще решат финалното класиране, ако 2 или повече съюза имат еднакъв резултат:
1-ви тайбрек - кой съюз има повече златни медали
2-ри тайбрек - кой съюз има повече сребърни медали
3-ти тайбрек - кой съюз има повече бронзови медали
4-ти тайбрек - кой съюз има по-нисък резултат при пресмятане на средната стойност на всичките му класирания в отделните дисциплини, разделена на броя дисциплини, в които е участвал
5-и тайбрек - кой съюз има повече нетни точки

Награди:- Играчите от съюзите на първите 3 места в крайното класиране ще получат медали за шампиони на Зимни игри в профилите си.
- Играчите от всички съюзи, които са взели поне едно първо, второ или трето място в някоя дисциплина, но съюзът им не се е класирал във финалната челна тройка, ще получат отличие за участие. Всеки играч може да получи само 1 отличие.
- Съюзите, класирани на първите 10 места в крайното класиране ще получат диаманти както следва:за 1-во място - 6 800 000 диаманта, за 2-ро място – 4 250 000 диаманта, за 3-то място – 3 400 000, за 4-то място – 2 550 000, за 5-о място – 2 040 000, за 6-о място – 1 700 000, за 7-мо място – 1 190 000, за 8-мо място – 1 190 000, за 9-о място – 1 190 000, за 10-о място – 1 190 000.
*Всички награди в диаманти ще бъдат раздадени под формата на ваучери с ПИН код за временни диаманти, валидни за 30 дни.


*Екипът на Империя Онлайн си запазва правото да променя правилата на състезанието във всеки един момент, без предварително предупреждение и обяснение на участниците.